سایت شرط بندی انفجار تک بت بدون فیلتر تاینی بت سیب بت win90 بازی انفجار انلاین بت فوروارد بدون فیلتر funbet24 تخته نرد شرطی تخته نرد انلاین شرطی تخته نرد آنلاین پرسپولیس شرطی بهترین سایت تخته نرد شرطی تخته نرد آنلاین با پول واقعی سایت تخته نرد شش و بش شرط بندی تخته نرد انلاین پولی بازی آنلاین تخته نرد دو نفره

تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

جهت ورود به سایت تخته نرد آنلاین کلیک کنید

درگاه پرداخت مستقیم | واریز جوایز در کمتر از ۲۴ ساعت

تا ۳۰۰ % شارژ هدیه

ورود به سایت

سایت تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

تخته نرد آنلاین پولی ایرانی | تخته نرد آنلاین پولی | دانلود بازی تخته نرد آنلاین پولی در سایت شرط بندی ایرانی – گرگ بت | بازی تخته نرد آنلاین شرطی پولی ایرانی با پول واقعی بهترین سایت آنلاین | تخته نرد آنلاين با پول واقعی

 

تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

در قسمت شروع اول از حرکت مهره ها آغاز کنیم. در بازی تخته نرد مهره هاي‌ باز تخته نرد آنلاین پولی ایرانییکنان میتواند در جهت عقربه هاي‌ ساعت باشد، هم چنین اگر بازیکنان بخواهند می‌توان عکس تخته نرد آنلاین پولی ایرانی جهت عقربه هاي‌ س تخته نرد آنلاین پولی ایرانیاعت نیز مهره ها را حرکت داد، نکته اي کـه در حرکت دادن مهر تخته نرد آنلاین پولی ایرانیها وجوددارد این اسـت کـه: تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

مهره هاي‌ رقیب شـما همی تخته نرد آنلاین پولی ایرانیشه بر خلاف شـما حرکت میکند. تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

اگر شـما در جهت عقربه هاي تخته نرد آنلاین پولی ایرانی‌ ساعت حرکت کنید رقیب عکس ان تخته نرد آنلاین پولی ایرانی حرکت خواهد کرد.

 

بازی تخته نرد با انداختن تاس شروع تخته نرد آنلاین پولی ایرانی میشود، طبق معمول کس تخته نرد آنلاین پولی ایرانیی کـه شماره بیشتری بیاورد حرک تخته نرد آنلاین پولی ایرانیت را آغاز می‌کند، اما شماره کمتر هم میتواند ملاک آغاز باشد و این بـه تخته نرد آنلاین پولی ایرانی قرار اولیه حریفان بستگی د تخته نرد آنلاین پولی ایرانیارد کـه شم تخته نرد آنلاین پولی ایرانیاره بیشتر برنده باشد یا شماره کمتر، با انداختن تا تخته نرد آنلاین پولی ایرانیس بازی آغاز میشود و هر کس زودتر مهره هاي‌ خودرا خارج کرد برنده می‌باشد. تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

 

برخی قوانین بازی تخته نرد شرطی آنلاین

در خانه بسته باید بیشتر از 2 مهره وجود داش تخته نرد آنلاین پولی ایرانیته باشد، بودن یک مهره دریک خانه د تخته نرد آنلاین پولی ایرانیلیل بر بسته بودن ان نیست و رقیب می‌تواند ان مهره را بزند و از بازی خارج کند. تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

می‌توانید یک مهره را براساس مجموع شماره 2 تا تخته نرد آنلاین پولی ایرانیس خودتان حرکت دهید یا این‌که دو مهره را بر تخته نرد آنلاین پولی ایرانیاساس شماره هرکدام از 2 تاس خود حرکت دهید. تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

 

معتبرترین سایت بازی تخته نرد شرطی

فقط مهره هاي‌ همرنگ میتوانند دریک خانه روی هم قرار بگیرند، چنانچه مسیر حرکت مهره ا تخته نرد آنلاین پولی ایرانیي کاملا بسته باشد، شـما باید مهره دیگری را حرکت دهید. تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

اگر تاس شـما جفت بیاید یعنی 2 شماره یکسان تخته نرد آنلاین پولی ایرانی، شـما میتوانید دوباره تخته نرد آنلاین پولی ایرانی تاس بیاندازید و چهار حرکت انجام دهید.

 

برخی اصطلاحات در بازی تخته نرد

داو دادن: داو دادن یعنی این‌که شـما از برنده بودن خود مطمئن هستید تخته نرد آنلاین پولی ایرانیودر این صورت میتو تخته نرد آنلاین پولی ایرانیانید قبل از ریختن تاس دو پیشنهاد بـه رقیب بدهید، اول این‌که تخته نرد آنلاین پولی ایرانیقبول کند کـه باخته اسـت، و دوتخته نرد آنلاین پولی ایرانیم این‌که ادامه دهد اما امتیازات دوبرابر حساب شوند، داو دادن اختیاری اسـت.

تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

اگر رقیب داو شـما را رد کند یعنی باخت را قبول کرد تخته نرد آنلاین پولی ایرانیه و بازی باید از نو شروع شو تخته نرد آنلاین پولی ایرانید اما اگر داو شـما را قبول کرد بازی هم چنان ادامه پیدا میکند و امتیازات هم 2 برابر محسوب میشوند. تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

 

خب حالا وقتی رقیب پیشنهاد داو شـما را قبول کرد، شـما تخته نرد آنلاین پولی ایرانیتاس داو را کـه کمی از تاس تخته نرد آنلاین پولی ایرانیمعمولی بزرگ تر اسـت را روی دوعدد قرار میدهید مثلاً: 4 و 1 و این تاس ها را بـه رقیب میدهید. تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

 

آموزش بازی تخته نرد آنلاین شرطی

 

بهترین سایت شرط بندی بازی تخته نرد

این جا بازهم یک داو می‌تواند وجود داشته باشد کـه بـه این صورت اسـت:

اگر حریف پیشبینی کند کـه توان شکست دادن شـما را دارد می‌توا تخته نرد آنلاین پولی ایرانیند روی داو شـما پیشنهاد یک داو دیگر ر تخته نرد آنلاین پولی ایرانیا بدهد، حال اگر شـما پیشنهاد وی را رد کن تخته نرد آنلاین پولی ایرانیید، 2 امتیاز از دست میدهید اما اگر پیشنهاد داو او روی تاس تخته نرد آنلاین پولی ایرانیداو را قبول کنید ان وقت، امتیاز بر روی شماره 4 ارزیابی می‌شود! تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

بـه همین خاطر در ابتدا نیز گفتیم کـه: این بازی مس تخته نرد آنلاین پولی ایرانیتلزم محاسبات بر اساس تتخته نرد آنلاین پولی ایرانیج ربه و هم چنین شانس میباشد.

 

مارس سیاه یا مارس اکبر:

اگر شـما قبل از خارج شدن حتی یک متخته نرد آنلاین پولی ایرانیهره از مهرهای رقیب تان تمام مهره تخته نرد آنلاین پولی ایرانیهاي‌ خودرا از زمین بازی خارج کنید و رقیب 1 مهره یا بیشتر از 1 مهره را در زمین شـما داشته باشد، رقیب شـما مارس سیاه شده ودتخته نرد آنلاین پولی ایرانیر این شـما صورت 3 امتیاز دریافت می‌کنید. تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

 

مارس در تخته نرد :

اگر پیش از خارج شدن حتی تخته نرد آنلاین پ تخته نرد آنلاین پولی ایرانیولی ایرانی1 مهره از مهره هاي‌ رقیب تان، شـما تمام مهره هاي‌ خودرا از بازی خارج کنید، اصطلاحاٌ رقیب تان را مارس کرده‌اید. تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

 

چگونه تخته نرد بازی کنیم؟

اجازه دهید اول از حرکت مهره ها شروع کنیم. تخته نرد آنلاین پولی ایرانی در بازی تتخته نرد آنلاین پولی ایرانیخته نرد مهره های بازیکنان می تواند در جهت عقربه های ساعت باشد، هم چنین اگر بازیکنان بخواهند می توان عکس جهت عقربه های ساعت نیز مهره ها را حرکت داد، ن کته ای که در حرکت تخته نرد آنلاین پولی ایرانی دادن مهرها وجود دارد این است که: مهره های حریف شما همیشه بر خلاف شما حرکت می کند. اگر شما در جهت عقربهتخته نرد آنلاین پولی ایرانی های س اعت حرکت کنید حریف عکس آن تخته نرد آنلاین پولی ایرانی حرکت خو تخته نرد آنلاین پولی ایرانیاهد کرد.

 

بازی با انداختن تاس شروع می شود:

معمولا کسی که عدد بیشتری ب تخته نرد آنلاین پولی ایرانییاورد حرکت را آغا تخته نرد آنلاین پولی ایرانیز می کند، اما عدد تخته نرد آنلاین پولی ایرانی کمتر هم می تواند ملاک آغاز باشد و این به قرار اولیه حریفان بستگی دارد که عدد بیشتر برنده باشد یا عدد کمتر، با انداختن تاس بازی آغاز می شود و هر کس زودتر مهره های تخته نرد آنلاین پولی ایرانیخود را خارج کرد برنده می باش تخته نرد آنلاین پولی ایرانید.

 

قوانین بازی تخته نرد آنلاین

در خانه بسته باید بیشتر از تخته نرد آنلاین پولی ایرانی2 مهره وجود داشته باشد، بودن یک تخته نرد آنلاین پولی ایرانی مهره در یک خانه دلیل بر تخته نرد آنلاین پولی ایرانی بسته بودن آن نیس تخته نرد آنلاین پولی ایرانیت. می توانید یک مهره را براساس مجموع عدد تخته نرد آنلاین پولی ایرانی 2 تاس خودتان حرکت دهید یا اینکه دو مهره را بر اساس عدد هرکدام از 2 تاس خود حرکت دهی تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

فقط مهره های همرنگ می توانند در یک خانه رو تخته نرد آنلاین پولی ایرانیی هم قرار بگیرند. چنانچه تخته نرد آنلاین پولی ایرانی مسیر حرکت مهره ا تخته نرد آنلاین پولی ایرانیی کاملا بسته باشد، شما باید مهره دیگر تخته نرد آنلاین پولی ایرانیی را حرکت دهید. اگتخته نرد آنلاین پولی ایرانی شما جفت بیاید ی تخته نرد آنلاین پولی ایرانیعنی 2 عدد یکسان، شما می توانید دوباره تاس بیاندازید و چهار حرکت انجام دهید. به یاد داشته باشید که برای درک بهتر این بازی باید با اصط تخته نرد آنلاین پولی ایرانیلاحات تخته نرد تخته نرد آنلاین پولی ایرانی آشنا باشید که مهمترین آنها در زیر توضیح داده شده است. تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

 

اصطلاحات بازی تخته نرد

داو دادن: داو دادن یع تخته نرد آنلاین پولی ایرانینی این که شما از برنده بودن خود مطمئن هستید. تخته نرد آنلاین پولی ایرانی در این تخته نرد آنلاین پولی ایرانی صورت می توانید قبل از ریختن تاس دو پیشنهاد به حریف بدهید، اول اینکه قتخته نرد آنلاین پولی ایرانیول کند که ب خته است، و دوم این که ادامه دهد اما امتیازات دوبرابر حساب شوند. داو دادن اختیاری است. اگر حری تخته نرد آنلاین پولی ایرانیف تان باخت را قبول کرد بازی تمام شده و دور بعدی آغاز خواهد شد. تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

 

داو دادن در تخته نرد

یعنی حریف تان باخت را قبول کرده تخته نرد آنلاین پولی ایرانی و بازی باید از نو شروع شود. اما اگر داو ش تخته نرد آنلاین پولی ایرانیما را قبول کرد بازی هم چنان تخته نرد آنلاین پولی ایرانیادامه پیدا می کند و امتیازات هم 2 برابر محسوب متخته نرد آنلاین پولی ایرانیی ش وند. خب حالا تخته نرد آنلاین پولی ایرانی وقتی حریف پیشنهاد د تخته نرد آنلاین پولی ایرانیاو شما را قبول کرد، شما تاس داو را که کمی از تاس معمولی بزرگتر است را روی دوعدد قرار متخته نرد آنلاین پولی ایرانیی دهید. (مثلا: 4 و 1 و این تاس ها را به حریف می دهید.) تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

این جا باز هم یک داو می تواند وتخته نرد آنلاین پولی ایرانید داشته باشد که به این صورتخته نرد آنلاین پولی ایرانی است: اگ حریف پیش تخته نرد آنلاین پولی ایرانیبینی کند که تواتخته نرد آنلاین تخته نرد آنلاین پولی ایرانی پولی تخته نرد آنلاین پولی ایرانی ایرانینتخته نرد آنلاین پولی ایرانی شکست دادن شما را دارد می تواند روی داو شما پیشنهاد یک داو دیگر را بدهد، حال اگر شما پیشنهاد او را رد کنید، 2 امتیاز از دست می دهید. اما اگر پی تخته نرد آتخته نرد آنلاین پولی ایرانی نلاین پولی ایرانیشنهاد داو او تخته نرد آنلاین پولی ایرانیروی تاس داو را قبول کنید آن وقت، امتیاز بر روی عدد 4 محاسبه می تخته نرد آنلاین پولی ایرانیشود. به همین خاطر در ابتدا نیز گفتیم که: این بازی مستلزم محاسبات بر اساس تجربه و هم چنین شانس می باشد تخته نرد آنلاین پولی ایرانی

web hit counter